Julklappar till anställda är ett populärt inslag på många arbetsplatser och en händelse som många i personalen ser fram emot med stor förväntan. Många gånger blir julklappen från företaget en trevlig överraskning och någonting som de anställda inte själva skulle köpt åt sig.

Ofta är julgåvan dessutom väldigt prisvärd eftersom många varor säljs till kampanjpriser till företag på jul.

Med lite eftertanke blir julklappen till dina anställda en bonus vars upplevda värde vida överstiger dina faktiska kostnader för den. Det är en bra och lönsam investering, med andra ord och någonting som det kanske kan vara värt att lägga lite extra tid och möda på.

Julfestens höjdpunkt

Gör julklapparna till dina anställda till julfestens höjdpunkt. Tvinga vd:n eller kontorschefen att sitta i tomtens knä och berätta om han varit snäll eller stygg under året och gör sedan julklappsutdelningen precis sådär fantastisk som alla barn och vuxna går och drömmer om.

För att ytterligare förgylla julen för dina anställda, bjud in alla cheferna till rimstuga och hitta på unika julklappsrim till hela personalen. Ni kan se det som en extra performance report, men där bara det positiva får vara med.

Maxbelopp för skattefrihet

Julklappar till anställda ger inte upphov till någon skatt eller arbetsgivaravgift, varken för dig som företagare eller för dina anställda. En förutsättning för detta är dock att julklappens värde ligger under ett visst belopp och att julklappen inte kan tas ut i pengar. Överskrids maxbeloppet räknas istället hela julklappen som lön och ska beskattas som vanligt.

För 2018 är maxbeloppet, enligt Skatteverket 450 kronor inklusive moms, för julklappar. I beloppet räknas bara julklappens värde. Frakt och andra kostnader som företaget har för administration och hantering av julklapparna räknas inte in i maxbeloppet.

När det gäller personliga julklappar till kunder säger skattereglerna att det ska vara fråga om reklamgåvor av ringa värde. Naturligtvis finns det ingenting som hindrar att du ger en påkostad julgåva till kundföretaget, som de kan ha på sitt kontor och disponera efter eget huvud.